Polio on käytännössä hävitetty Suomesta tehokkaiden rokotusten ansiosta, mutta halvausoireisen polion sairastaneita on kuitenkin maassamme elossa vielä useita tuhansia. Viime vuosina yhä useammalle on alkanut ilmaantua uusia oireita: lisääntyvää lihasheikkoutta, lihas- ja nivelkipuja, uupumusta ja kylmänarkuutta. Oireet ovat polion myöhäisoireyhtymä, ja sen tunnistaminen terveydenhuollossa on tärkeää oikean hoito- ja kuntoutussuunnitelman valitsemiseksi.

Polion myöhäisoireiden ilmaantuessa tarvitaan kuitenkin uudenlaista asennetta elämään. Itsenäisyyden ja omatoimisuuden säilyttämiseksi mahdollisimman pitkään tulee elimistön voimavaroja annostella uudella tavalla ja sallia myös riittävästi lepotaukoja. Tarvittaessa on hyväksyttävä uudet apuvälineet liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kokonaan uudenlaisen elämänasenteen sisäistäminen saattaa ikänsä taistelleelle polion sairastaneelle olla vaikeaa ja usein tarvitaan tukea.

 

Maanantain verkkoryhmien aiheita syksyllä 2021:

13.09. Liikunnan aloittaminen pitkän tauon jälkeen ja itsensä motivointi,  vetäjänä Jenni
20.09. Reumasairaudet, vetäjänä Marja
27.09. Virtsatieongelmat, vetäjänä Marja
04.10. Kilpirauhanen, vetäjänä Marja
11.10. Neuropatia, vetäjänä Marja
18.10. Stressinhallinta/armollisuus hyvinvoinnin ja terveyden tavoittelussa, vetäjänä Jenni 
25.10. Lääkkeet ja elimistö, vetäjänä Marja
01.11. Lääkkeet ja lihaskato, vetäjänä Marja
08.11. Sote, vetäjänä Marja
05.11. Vanhuspalvelulaki, vetäjänä Marja
22.11. Tunnesyöminen, vetäjänä Jenni 
29.11. Sote, vetäjänä Marja
13.12. Palautekeskustelut, vetäjänä Marja

 

Ketään ei jätetä

Suomen Polioliitto ry:n Syystapahtuma on siirretty. Uusi ajankohta 13-15.5.2022. Lue lisää...

 

Kela ja STEA ovat sopineet, että Kela voi vielä vuoden 2021 ajan myöntää kuntoutusrahaa ja korvata matkoja kuntoutukseen, joka on rahoitettu veikkausvaroin. 
Tällä halutaan varmistaa, että sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät yhdistykset ja järjestöt voivat ottaa STEA:n uudet linjaukset huomioon toiminnassaan.

 

Uutta verkkoliikuntasivulla!

Klikkaa tästä...
 

Wertaisliikuttajien Wertaisweskan opasvideoita löytyy linkistä

klikkaa tästä...

 

Simo Lampinen laittoi poliopäivänä kaikille meille terveiset Saksan Hampurista

Linkkiä klikkaamalla pääset katomaan Simon kuulumiset.

 

Katso uusi pyörätuolijoogavideo

Linkki videoon

 

Koronavirus näkyy myös poliojärjestöjen toiminnassa.

Varmistattehan eri tapahtumien toteutumisen vielä tapahtuman järjestäjältä/yhteyshenkilöltä.
Kaikessa kohtaamispalveluissa pyrimme varmistamaan turvallisen osallistumisen myös nykyisissä poikkeusoloissa.
Turvaväleistä ja käsihygieniasta pidetään huolta. Suu-hengityssuojaimia tarvittaessa tarjolla.

Osallistumme vain terveinä!

 

Koronavirus (COVID-19) ja polion sairastaneet

Lue lisää...

 

Kuinka toimia, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Lue lisää...

 

Suomen Polioliito ry:n vertaisohjaajat

 

Pyörätuolitanssia kotioloissa

Lue lisää...

 

Poliotarinoita

Suomalaisten poliokokemusten kirjo

Polioinvalidit ry

Yhdistyksellä on kahdeksan (8) paikallisjärjestöä, jotka järjestävät toimialueellaan monipuolista toimintaa. Jäseniä yhdistyksessä on noin 3 500, joista polion sairastaneita noin 1 200. Muut jäsenet ovat kannatusjäseniä, poliovammaisten perheenjäseniä ja ystäviä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä muita toiminnasta tai toiminnan tukemisesta kiinnostuneita.

siirry Polioinvalidien sivuille...

Suomen Poliohuolto ry

Suomen Poliohuolto r.y. on poliovammaisten 30.4.1958 perustama valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka toimialueena on koko Suomi ja kotipaikkana Helsinki. Suomen Poliohuolto r.y:n toiminnan tarkoituksena on poliovammaisten yleinen edunvalvonta, vammaislainsäädäntöön liittyvä tiedotustoiminta, jäsenistön opastaminen hakeutumaan lakisääteisten palvelujen ja tukitoimien piiriin, yhteiskunnallinen vaikuttaminen siten,

siirry Poliohuollon sivuille...

Liity jäseneksi

Tule mukaan, olet aina tervetullut!

Liittymällä jäsenjärjestöihimme pääset osalliseksi jäsenjärjestöjemme tarjoamista palveluista kuten monipuolisista vertais- ja liikuntaryhmistä, matkoista jne. Lisäksi voit halutessasi vaikuttaa polion sairastaneen kannalta tärkeisiin asioihin. Mukana on aktiivisia yhdistysihmisiä, vertaistuesta voimia saavia, teatteriin kaveria kaipaavia, leppoisasta yhdessäolosta pitäviä ja uutta tietoa janoavia ihan tavallisia ihmisiä. Jotkut osallistuvat toimintaan säännöllisesti, jotkut oman aikataulunsa mukaan silloin kun ehtivät.  
Katso, mitä kaikkea jäsenenä voi saada ja tutustu toimintaamme vierailemalla jäsenjärjestöjemme sivuilla. Jäsenlehtemme Poliolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vaihtelee hieman yhdistyksittäin 15-20 €/vuosi.

Jäseneksi liittyminen

Polioinvalidit ry

Suomen Poliohuolto ry

 

Kurssitoiminta

 

Kuntoutuksen tavoitteena on löytää kuntoutujalle erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia, jotta hän voi suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia valintoja.

Usein ajattelemme kuntoutusta ohjattuna jumppana. Se on kuitenkin paljon muuta. Kuntoutus pitäisi kuitenkin mieltää mahdollisuutena parantaa omaa jaksamista päivien askareissa. Oikein toteutettu kuntoutus on usein hyvin hedelmällinen kokemus ja sen vaikutukset tulevaisuuteen ovat merkittäviä. Henkilökohtainen kuntoutus on korvaamaton apu meille polion sairastaneille, joiden jaksaminen on polion, polion myöhäisoireiden ja ikääntymisen takia heikentynyt. Kuntoutukseen osallistuminen ei ole millään mittarilla häpeällistä. Vahva ihminen tiedostaa omat tarpeensa ja rohkenee pyytää apua. Kuntoutukseen osallistuminen antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa itse omaan jaksamiseemme. ”

Kuntoutusta ovat mm. perusterveydenhuollossa tapahtuvat suunnitelmalliset fysio-, toiminta-, ja puheterapian käynnit, joilla pyritään parantamaan/ylläpitämään asiakkaan fyysistä toimintakykyä yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa.

Kuntoutusta toteutetaan myös laitos- ja avokuntoutuskursseilla, joiden sisältö koostuu kullekin ryhmälle erikseen suunnitelluista tarpeenmukaisista terapioista, hoidoista, tiedon lisäämisestä eli luennoista, vertaistuesta, liikunnan ohjauksesta, yhdessäolosta sekä arjessa selviytymisen tukemiseen tähtäävissä yksilöllisistä tukikeinoista.

Suomen Polioliiton kuntoutustarjontaan kuuluvat paikalliset avokuntoutussarjat, laitosjaksoina toteutettavat poliokurssit ja vuoden 2019 aikana avautuva verkossa tapahtuva kuntoutus.
Rohkeasti mukaan!

Avokurssit
Poliokurssit
Verkkokurssit
Kurssitoiminnan hakulomakkeet

Kurssitoiminnan tietosuojalomake

 

 

Verkkokurssit

Suomen Polioliitto ry:n

verkkokurssisivuille...

 

Ajankohtaista


Polioliiton Teams- kesäkahvila on avattu!

klikkaa tästä...


Ketään ei jätetä

Suomen Polioliitto ry:n Syys­tapahtuma 15-17.10.2021, klikkaa tästä...


 

 

Neuvontapalvelu
 

Neuvomme erityisesti poliovammaisuuteen, vammaispalveluihin, poliovammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille polion sairastaneille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Vastaamme kysymyksiin sekä puhelimessa että sähköpostissa. Palvelu on maksutonta.
Soittaminen maksaa vain paikallisverkkomaksun (lankaliittymät) tai matkapuhelinmaksun.

Puhelimitse

Neuvomme puhelimitse maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 10-13 numerossa
09-68609940 tai 0400-236 956

Sähköpostitse

Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen marja.rasanen(a)polioliitto.com. Vastaamme samaan sähköpostiosoitteeseen, josta kysymys on lähetetty.

Tietosuoja

Neuvontapyyntöihin vastaavat tähän tehtävään koulutetut työntekijämme, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään kysymyksiä ja niiden sisältämiä henkilötietoja luottamuksellisesti.
Noudatamme toiminnassamme EU:n tietosuoja-asetusta.

Neuvonnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

 

 

Poliotarinoita – polion sairastaneiden elämänkertoja ja kokemuksia
Tälle sivustolle kertyviä elämäkertoja lukiessa voi havaita, että kokemuksemme ovat monenkirjavia. Toista polio on purrut syvälle hengityslihaksiin, toista vain kevyesti vasempaan nilkkaan. Yksi on saanut alan huipputietämykseen perustuvaa kuntoutusta, toinen sai parantua itsekseen, kolmatta leikattiin leikkaamasta päästyä. Monille vasta polion myöhäisoireet toivat polion takaisin elämään.

WHO  World Health Organization

Euroopan Poliounioni -EPU   http://www.europeanpolio.eu

Post-Polio Health

Rotary Inernational

PolioPlus

Kela

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto

STEA

Lehtimäen Opisto

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Lakitoimisto Jukka Kumpuvuori