Vammaisen pysäköintiluvan ja verovapautuksen hakeminen

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen. Lupa voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Lupaa voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljettajana tai kuljetettavana. Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Voit hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta.

Pysäköintiluvan myöntämisen edellytykset:

Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§). Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

Vammaisen pysäköintiluvalla saat pysäköidä ajoneuvon yleisille alueille, pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä, maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä "pysäköinti kielletty" tai "pysäköintikieltoalue", pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi ja pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista. (Vammaisen pysäköintilupa ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä).

Hae pysäköintilupaa sähköisessä asiointipalvelussa tai Ajovarman asiointipisteessä

  1. Hanki tarvittaessa lääkärinlausunto. Jos sinulla ei ole aiempaa pysäköintilupaa tai aiempi pysäköintilupasi on myönnetty alle 10 vuoden määräajaksi, koska vammaasi ei ole arvioitu pysyväksi, hanki lääkärinlausunto. Lausunnon on täytettävä luvan myöntämisen edellytykset. Lääkäreillä ja lääkäriasemilla on lausuntolomakkeita, jotka on tarkoitettu vammaisen pysäköintiluvan myöntämiseen.
  2. Täytä hakemus sähköisesti Traficomin Oma asiointi -palvelussa tai vaihtoehtoisesti Ajovarman palvelupisteessä. Hakemus tulee maksaa sen jättämisen yhteydessä (20 euroa).
    Hakemuksen yhteydessä voit hakea vapautusta ajoneuvon perusverosta. Ilmoita hakemuksessa verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haet vapautusta. Vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan kestoon.
  3. Saat pysäköintiluvan postitse kotiin noin 6 arkipäivän kuluessa hakemuksesi jättämisestä, jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jos sähköisessä hakemuksessasi on puutteita, Ajovarman asiakaspalvelija on sinuun yhteydessä.

Hoitolaitoksille voidaan myöntää pysäköintilupa asiakkaiden kuljettamista varten. Lupaa tulee hakea Ajovarmasta hoitolaitoksen työntekijälle. Lupaa ei voida myöntää yritykselle Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys hoitolaitoksen toiminnan luonteesta ja pysäköintiluvan tarpeesta. Lupa hoitolaitoksen työntekijälle myönnetään aina viiden vuoden määräajaksi.

Lähde: www.traficom.fi

-ylös-

-takaisin-