Oikeusturva

Vammaisen pysäköintiluvan ja verovapautuksen hakeminen          

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen. Lupa voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset
lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Lue lisää...

Voit tehdä muistutuksen, kantelun tai oikaisuvaatimuksen

Kuinka toimia, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun sosiaali- ja terveydenhuollossa? Lue lisää...

-ylös-

-takaisin-