Kipuesite

”Elimistö säätelee kivun kokemista. Kaikki kokemamme kipu ei välity, vaan osa kiputuntemuksista
jää matkalle. Laskevissa kipuradoissa välittäjäaineet mm. serotoniini, endorfi ini) lievittävät kipua ja port-
tikontrollijärjestelmässä toinen aistiärsyke syrjäyttää kipuimpulssin.

Viimeksi mainittu mekanismi on monelle tuttu lapsuudesta. Muistoissamme äiti puhalsi kipeään sormeen
ja kipu yleensä lievittyi. On myös kolmas mekanismi, joka lievittää kipua. Sitä kutsutaan kipu estää kipua
-mekanismiksi. Siinä synnytetään ärsytyskipua esi merkiksi akunpunktion tai sähköhoidon avulla sillä
seurauksella, että kipuaistimus syrjäyttää alkuperäisen kivun.”

Lataa pdf-tiedosto 

-ylös-

-takaisin-