Kipuesite

”Elimistö säätelee kivun kokemista. Kaikki koke-
mamme kipu ei välity, vaan osa kiputuntemuksista
jää matkalle. Laskevissa kipuradoissa välittäjäaineet
(mm. serotoniini, endorfi ini) lievittävät kipua ja port-
tikontrollijärjestelmässä toinen aistiärsyke syrjäyttää
kipuimpulssin.

Viimeksi mainittu mekanismi on monelle tuttu lapsuu-
desta. Muistoissamme äiti puhalsi kipeään sormeen
ja kipu yleensä lievittyi. On myös kolmas mekanismi,
joka lievittää kipua. Sitä kutsutaan kipu estää kipua
-mekanismiksi. Siinä synnytetään ärsytyskipua esi-
merkiksi akunpunktion tai sähköhoidon avulla sillä
seurauksella, että kipuaistimus syrjäyttää alkuperäisen
kivun.”

Lataa pdf-tiedosto (230 Kb)

- takaisin -