Voit tehdä muistutuksen, kantelun tai oikaisuvaatimuksen

Kuinka toimia, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Voit tehdä muistutuksen, kantelun tai oikaisuvaatimuksen.

Tyytymättömyys hoitoon tai kohteluun vaatii lähes aina ensin muistutuksen tekemistä

Muistutus

 • Ota yhteys siihen hoitopaikkaan/sosiaalitoimistoon/vammaispalvelutoimistoon sille henkilölle, joka on sinua tai asiaasi hoitanut sekä hänen esimiehelleen
 • Kerro omin sanoin mikä tapahtuneessa on ollut moitittavaa
 • Tee moitinnan kohteesta olevasta asiasta kirjallinen muistutus toimipaikan vastaavalle johtajalle (ylilääkäri, sosiaalijohtaja tms.) Voit käyttää laitoksen valmista lomaketta tai tehdä sen vapaamuotoisesti, ihan omin sanoin
 • Muista myös, että potilasasiamiehen/sosiaaliasiamiehen kuuluu puolueettomasti neuvoa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen sisältö: Mahdollisimman selkeästi kirjoitettu tapahtuma ja asia sellaisena kuin sen olet kokenut, lisää kirjoitukseen niiden henkilöiden nimet ja asema, jotka ovat olleet mukana tapahtumassa tai asiassa (mikäli ne muistat tai tiedät). Toimita muistutus johtavalle taholle ja jää odottamaan vastausta (kestää n. kuukauden). Vastauksessa tulee näkyä, miten asia on selvitetty ja mihin toimiin on ryhdytty.

Mikäli et saa vastausta tai olet tyytymätön vastauksen sisältöön, voit tehdä kantelun aluehallintoviranomaiselle.

Kantelu

 • Tee kantelu lomakkeella tai vapaa-muotoisesti
 • Kirjoita tapahtuma, saatu selvitys ja syy miksi et hyväksy muistutuksen ratkaisua tai     ilmoita mikäli et ole saanut muistutukseesi vastausta.
 • Valvira selvittää kantelun perusteet, vanhoja (yli 2 v) juttuja ei käsitellä, eikä puutteellisin tiedoin lähetettyjä kanteluita.
 • Valtaosa kanteluista käsitellään vuoden sisällä.

Jos Aluehallintovirasto (AVI) huomaa asiassa on epäasianmukaisuutta tai virheellisyyttä, se voivat antaa ammattihenkilölle tai toimipaikalle ohjausta. Kantelun avulla ei voida muuttaa tai kumota mm. Lääkärin tekemää diagnoosia tai hoitopäätöstä, eikä sen avulla voida muuttaa tai kumota tuomioistuinten tai muiden viranomaisten ratkaisuja.

Muutoksenhaku viranomaisen kielteiseen päätökseen

Mikäli saat esimerkiksi sosiaalitoimistolta kielteisen päätöksen hakemaasi asiaan ja haluat saada siihen oikaisun, on sinun laadittava kirjallinen oikaisuvaatimus.

 • Tee hakemus, josta ilmenee nimi, osoite, saamasi päätöksen tiedot: mahdollinen päätösnumero, päätöksentekijän tiedot ja päivämäärä, jolloin päätös on tehty.
 • Kirjoita selkeästi vaatimuksesi esimerkiksi: vaadin tätä päätöstä kumottavaksi koska tarvitsen matkoja xxx määrän kuukaudessa
 • Perustele vaatimuksesi: kerro millainen tarpeesi on ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Esimerkiksi: Ilman matkoja minulla ei ole mahdollisuutta osallistua harrastus- tai yhdistystoimintaan
 • Todista sanomasi oikeaksi. Liitä todisteeksi esim. lääkärin, fysioterapeutin, tai toimintaterapeutin todistus mm. liikuntakyvystä tai perustele kantaasi lakiin vedoten.

Valita määräajan puitteissa, valitusaika pitää antaa tiedoksi päätöksessä.

-ylös-

-takaisin-