Suomen Polioliiton järjestämä avokuntoutus 2019

Suomen Polioliiton järjestämät avokuntoutukset on suunniteltu polion sairastaneille, heidän läheisilleen ja avustajilleen.
Avokuntoutus on ammattilaisten ohjaamaa toimintaa. Avokuntoutustilaisuuksissa voi nauttia luentojen lisäksi, innostavasta ilmapiiristä ja vertaistuesta.
Avokuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä polion myöhäisoireista ja antaa vastauksia niiden aiheuttamiin kysymyksiin. Jokainen ihminen otetaan
huomioon yksilönä ja pyrimme antamaan jokaiselle mahdollisimman henkilökohtaisen avun toimia arjessa.
Jokaisella avokuntoutuspäivällä on oma teemansa.


Avokuntoutuspäivät sisältävät mm:

  • ammattilaisten pitämiä luentoja
  • verenpaine- ja happisaturaatiomittauksia
  • apuvälineisiin tutustumista
  • ohjattua liikkumista
  • henkilökohtaista ohjausta
  • yhdessäoloa ja nauramista

Avokuntoutusta järjestetään vuonna 2019 kahdeksalla paikkakunnalla, kullakin kahdesti vuodessa. Avokuntoutuksiin tulee ilmoittautua etukäteen ja ilmoittaa mahdolliset ruokavaliot.
Ilmoittautuminen on sitova.

Avokuntoutukset vuonna 2019

Aikataulut julkaistaan joulukuussa.

Avokuntoutuksen teemat


Avo I

Avokuntoutuksen rooli ja sen merkitys sekä vaikutus toimintakykyyn
Työkirjan käyttäminen apuna oman kuntoutuksen suunnittelussa avokuntoutuksessa, kotona ja yhteiskunnan palveluja käytettäessä
Polion myöhäisoireiden syyt, seuraukset, havainnointi ja merkitys kuntoutusprosessissa
Vertaistuellinen osallisuus


Avo II

Hengitysongelmien syyt, merkitys ja seuraukset
Avunsaantimahdollisuudet, hoitoonohjauksen malli
Hengityksen apuvälineet
Kotitehtävä: Hengityksen tarkkailu, tavoitteen asettelun harjoittelu
Vertaistuellinen osallisuus


Avo III

Lihaskato, syyt ja seuraukset. Lihaskunnon ylläpitäminen
Yleinen ravitsemustieto 
Kotitehtävä: Arkiliikunnan lisääminen ja liikuntapäiväkirjan aloittaminen, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän palaute
Vertaistuellinen osallisuus


Avo IV

Kipu ja sen lääkkeettömät hoitomuodot, tavoitteen asettaminen
Kylmäämisen tunnistaminen ja hoitomuodot
Lihaskunnon ylläpitäminen liikunnalla
Kotitehtävä: Lihasheikkous: tavoitteen asettaminen, liikuntapäiväkirjan jatkaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo V

Ravitsemus ja sen henkilökohtainen merkitys 
Ravitsemuspäiväkirja 
Sydänterveys
Kotitehtävä: Ravitsemus ja tavoite
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo VI

Stressinhallinta 
Unihäiriöt
Kotitehtävä: Unen laadun tarkkailu, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo VII

Nielemisen ja äänentuoton ongelmien kohtaaminen ja hoito
Nielemisen ja äänentuoton apuvälineet
Kotitehtävä: Nielemisen ja äänentuoton ongelmien tarkkailu ja tavoitteen asettaminen 
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo VIII

Apuvälinepäivä
Kotitehtävänä: tavoitteen asettaminen apuvälineen käytölle
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo IX

Oireiden merkitys omaan kuntoutumiseen
Kuntoutussuunnitelman tekeminen
Kotitehtävänä: Kuntoutumiseni suunnittelu, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus


Avo X

Polion jälkioireiden kokonaistilanteen kartoittaminen
Oman liikuntasuunnitelman päivittäminen
Oman ravitsemussuunnitelman päivittäminen
Edellisen kotitehtävän arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avokuntoutukseen hakeminen

Avokuntoutus ryhmiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella tai postitse tulostettavalla hakulomakkeella. Lomakkeet löytyvät Polioliiton nettisivuilta hakulomakkeista.
Avokuntoutusryhmään haetaan vain ensimmäisen osallistumiskerran yhteydessä.
Kuntoutuspäällikkö Marja Räsänen ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Hakulomakkeiden postitusosoite:
Suomen Polioliitto ry/Marja Räsänen
Kumpulantie 1 A 8 krs
00520 Helsinki

Avokuntoutukseen ilmoittautuminen

Jatkossa avokuntoutusryhmän kokoontumiseen ilmoittaudutaan puhelimitse tai sähköpostilla. Viimeiset ilmoittautumispäivät löytyvät avokuntoutuspäivien luettelosta. Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa ilmoittaa erityistarpeensa ja ruokavalionsa.
Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 09-6860990.
Sähköpostitse: marja.rasanen(a)polioliitto.com
Avokuntoutus on osallistujille maksutonta. Kela korvaa matkakustannuksia, mikäli avokuntoutukseen on haettu lääkärintodistuksella, joka nimenomaisesti kohdistuu ko. avokuntoutukseen (nimi, aika ja paikka) sekä avokuntoutuksesta saatavaan terveydenhuollon ammattilaisen todistukseen.

Suomen Polioliitto ry/ Marja Räsänen
s-posti: marja.rasanen(a)polioliitto.com
puh. 09-68609940
gsm 0400 236 956

-ylös-