Avokuntoutus

Tukea toimintakyvylle!

Suomen Polioliitto järjestää avokuntoutusta. Avokuntoutuksen sisältö on suunniteltu polion sairastaneille, heidän läheisilleen ja avustajilleen.

Avokuntoutus on tietopohjaista, vertaistuellista ja innostavaa ammatillisesti ohjattua toimintaa, jolla on selkeät päämärät. Päätavoitteena on vahvistaa kuntoutujan tietopohjaa polion myöhäisoireista ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä auttaa häntä toimimaan aktiivisesti oman kuntoutumisensa toimijana ympäröivässä yhteiskunnassa.
Teemoitellut päivät sisältävät tietopohjan vahvistamisen lisäksi mm. kevyttä jumppaa, ohjeistusta terveisiin elämäntapoihin, verenpaineen sekä happisaturaation mittauksia, apuvälineisiin tutustumista ja aktiivista vertaistuellista yhdessäoloa.
Avokuntoutuksessa luennoi eri alojen asiantuntijat ja sisältöä on pyritty kehittämään asiakaslähtöisesti, huomioiden saadut palautteet ja tarkastellen kuntoutujien tarpeita tehtyjen poliokyselyjen perusteella.
Avokuntoutusta järjestetään 2018 kahdeksalla paikkakunnalla, kullakin kahdesti vuodessa. Avokuntoutuksiin tulee ilmoittautua etukäteen ja ilmoittaa mahdolliset ruokavaliot. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisohjeet ovat artikkelin lopussa.

Minun tilanteeni lomake avautuu pdf- muodossa tulostettavaksi

2018 Avokuntoutukset

Pohjois-Suomi Avo III

7.2.2018 klo 12 –18 Caritas-koti, Caritas-Sali Kapellimestarinkatu 2, Oulu. (Ilmoittautumiset 23.1.2018 mennessä)

Pääkaupunkiseutu Avo V

15. ja 16.2.2018 Klo 10 – 16, Outa-kokoustila, Iiris-Keskus, Marjaniementie 74, Helsinki. (Ilmoittautumiset
1.2.2018 mennessä)

Lahti - Kouvola Avo I

9.3.2018 klo 10 – 16, Aikuiskoulutuskeskus Taitajantie 2, Kouvola. (Ilmoittautumiset 21.2.2018 mennessä)

Varsinais-Suomi Avo V

22.3.2018 Klo 10 – 16, Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32 Turku. (Ilmoittautumiset 23.2.2018 mennessä)

Savo Avo I

6.4.2018 klo 10 – 16, Hoviritari-kabinetti, Vetrea Terveys oy, Nepenmäenkatu 2, Joensuu. (Ilmoittautumiset
23.3.2018 mennessä)

Satakunta Avo III

19.4.2018 Klo 10 - 16 Diavire, Pikantti, Metsämiehenkatu 2 J Pori. (ilmoittautumiset 5.4.2018 mennessä)

Pohjanmaa Avo I

2.5.2018 klo 10 – 16, Komia-kabinetti, Seinäjoki areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki. (Ilmoittautumiset 15.4.2018 mennessä)

Tampere Avo V

11.5.2017 Klo 10 – 16, Juhlasali, Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8 -10, Kangasala. (Ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä)

Lahti-Kouvola Avo II

31.8.2018 klo 10 – 16, Metelimäki -kabinetti, Wanha-Herra, Laaksokatu 17,15140 Lahti. Ilmoittautumiset 15.8.2018)

Pohjanmaa Avo III

6.9.2018 klo 10 –16, Komia-kabinetti, Seinäjoki areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki. (Ilmoittautumiset 24.8.2018 mennessä)

Pääkaupunkiseutu Avo VI

13. ja 14.9.2018 Outa-kokoustila, Iiris-Keskus, Marjaniementie 74, Helsinki klo 10 – 16. (Ilmoittautumiset 1.9.2018 mennessä)

Savo Avo II

5.10.2018 klo 10 – 16, Hoviritari-kabinetti, Vetrea Terveys oy, Nepenmäenkatu 2, Joensuu. (Ilmoittautumiset
21.9.2018 mennessä)

Pohjois-Suomi Avo IV

12.10. 2018 Caritas-koti, Caritas-Sali Kapellimestarinkatu 2, Oulu klo 12 – 18.00. (Ilmoittautumiset 26.9.2018 mennessä)

Varsinais-Suomi Avo VI

18.10.2018 klo 10 – 16, Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32 Turku klo 10–16.00. (Ilmoittautumiset 1.10.2018 mennessä)

Tampere Avo VI

26.10.2018 klo 10 – 16, Juhlasali, Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8 -10, Kangasala.
(Ilmoittautumiset 12.10.2018 mennessä)

Satakunta Avo IV

1.11.2018 klo 10 – 16, Diavire, Pikantti, Metsämiehenkatu 2 J Pori. (Ilmoittautumiset 16.10.2018 mennessä)

Avokuntoutuksen teemat

Avo I

Avokuntoutuksen rooli ja sen merkitys sekä vaikutus toimintakykyyn
Työkirjan käyttäminen apuna oman kuntoutuksen suunnittelussa avokuntoutuksessa, kotona ja yhteiskunnan palveluja käytettäessä
Polion myöhäisoireiden syyt, seuraukset, havainnointi ja merkitys kuntoutusprosessissa
Vertaistuellinen osallisuus

Avo II

Hengitysongelmien syyt, merkitys ja seuraukset
Avunsaantimahdollisuudet, hoitoonohjauksen malli
Hengityksen apuvälineet
Kotitehtävä: Hengityksen tarkkailu, tavoitteen asettelun harjoittelu
Vertaistuellinen osallisuus

Avo III

Lihaskato, syyt ja seuraukset. Lihaskunnon ylläpitäminen
Yleinen ravitsemustieto
Kotitehtävä: Arkiliikunnan lisääminen ja liikuntapäiväkirjan aloittaminen, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän palaute
Vertaistuellinen osallisuus

Avo IV

Kipu ja sen lääkkeettömät hoitomuodot, tavoitteen asettaminen
Kylmäämisen tunnistaminen ja hoitomuodot
Lihaskunnon ylläpitäminen liikunnalla
Kotitehtävä: Lihasheikkous: tavoitteen asettaminen, liikuntapäiväkirjan jatkaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo V

Ravitsemus ja sen henkilökohtainen merkitys
Ravitsemuspäiväkirja
Sydänterveys
Kotitehtävä: Ravitsemus ja tavoite
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo VI

Stressinhallinta
Unihäiriöt
Kotitehtävä: Unen laadun tarkkailu, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arvioiminen (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo VII

Nielemisen ja äänentuoton ongelmien kohtaaminen ja hoito
Nielemisen ja äänentuoton apuvälineet
Kotitehtävä: Nielemisen ja äänentuoton ongelmien tarkkailu ja tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo VIII

Apuvälinepäivä
Kotitehtävänä: tavoitteen asettaminen apuvälineen käytölle
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo IX

Oireiden merkitys omaan kuntoutumiseen
Kuntoutussuunnitelman tekeminen
Kotitehtävänä: Kuntoutumiseni suunnittelu, tavoitteen asettaminen
Edellisen kotitehtävän tavoitteen arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Avo X

Polion jälkioireiden kokonaistilanteen kartoittaminen
Oman liikuntasuunnitelman päivittäminen
Oman ravitsemussuunnitelman päivittäminen
Edellisen kotitehtävän arviointi (Gas-mittari)
Vertaistuellinen osallisuus

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset ovat hyvissä ajoin ennen kuntoutustapahtumaa ja niiden yhteydessä
kannattaa ilmoittaa erityistarpeensa ja ruokavalionsa.

Avokuntoutus on osallistujille maksutonta. Kela korvaa matkakustan-
nuksia, mikäli kurssille on haettu lääkärintodistuksella, joka nimen-
omaisesti kohdistuu ko. kurssiin (nimi, aika ja paikka) sekä kurssilta
saatavaan terveydenhuollon ammattilaisen todistukseen.

Suomen Polioliitto ry/Marja Räsänen
s-posti: marja.rasanen@polioliitto.com
puh. 09-68609940
gsm 0400 236 956